Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Javorníku u Jeseníku
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Lidická 162
Obec:Javorník
PSČ:79070
 Od: 27.02.2003
IČO:60045434
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-074/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruAdolf Petr
17.03.1932
Od: 27.02.2003Do: 01.05.2005
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 02.05.2005Do: 11.02.2016
2) administrátorPAVEL PREJDA
07.08.1971
Od: 02.05.2005Do: 31.08.2008
2) administrátorJIŘÍ TENGLER
26.02.1974
Od: 01.09.2008Do: 16.04.2009
2) administrátorDANIELA HAVIROVÁ
23.12.1983
Od: 17.04.2009Do: 18.08.2013
2) administrátorVLASTISLAV STEJSKAL
28.04.1976
Od: 19.08.2013 
3) kurátor sboruHANA STOUPALOVÁ
18.05.1945
Od: 27.02.2003Do: 31.01.2018
3) kurátor sboruJAROSLAV ŠVEHLA
19.10.1949
Od: 01.02.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 16.04.2009
Administrátorka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 17.04.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.