Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Javorníku nad Veličkou
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:111
Obec:Javorník
PSČ:69674
 Od: 27.02.2003
IČO:46936831
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-073/1994
Statutární orgán:1) farářPETR KULÍK
03.01.1982
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruJosef Hurta
30.01.1969
Od: 27.02.2003Do: 08.09.2011
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 09.09.2011Do: 08.09.2013
1) kazatel sboruPETR KULÍK
03.01.1982
Od: 09.09.2013Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 08.09.2011
2) administrátorMOJMÍR BLAŽEK
16.11.1962
Od: 09.09.2011Do: 08.09.2013
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 09.09.2013 
3) kurátor sboruKateřina Pavlincová
11.05.1941
Od: 27.02.2003Do: 08.02.2007
3) kurátor sboruJAN ŠIMŠA
02.04.1962
Od: 09.02.2007Do: 22.01.2019
3) kurátor sboruLUDĚK MIKÁČ
11.04.1949
Od: 23.01.2019 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 08.09.2011
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 09.09.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.