Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:108
Obec:Jasenná
PSČ:76313
 Od: 27.02.2003
IČO:18757642
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-072/1994
Statutární orgán:1) farářRADMILA VČELNÁ
22.03.1976
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2016
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.09.2016 
1) kazatel sboruPAVEL FOJTŮ
02.05.1933
Od: 27.02.2003Do: 30.09.2003
1) kazatelka sboruRADMILA VČELNÁ
22.03.1976
Od: 01.10.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 31.08.2016
2) administrátorJAN KRUPA
30.08.1953
Od: 01.09.2016Do: 30.06.2019
2) administrátorPAVEL ČMELÍK
18.01.1959
Od: 01.07.2019 
3) kurátor sboruKarel Macek
22.12.1969
Od: 02.03.2010Do: 16.02.2016
3) kurátor sboruJIŘÍ MALIŇÁK
28.12.1981
Od: 17.02.2016 
3) kurátorka sboruMarie Černotová
13.07.1940
Od: 27.02.2003Do: 01.03.2010
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 01.03.2010
Kazatelka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 02.03.2010Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.