Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chocni
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Žerotínova 94
Obec:Choceň
PSČ:56501
 Od: 27.02.2003
IČO:61238945
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-063/1994
Statutární orgán:1) farářHANA SCHUSTEROVÁ
25.05.1965
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruLukáš Ondra
05.11.1969
Od: 27.02.2003Do: 03.11.2005
1) kazatel sboruMAGDALENA ONDROVÁ
16.02.1969
Od: 04.11.2005Do: 04.10.2011
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 05.10.2011Do: 11.09.2012
1) kazatel sboruHANA SCHUSTEROVÁ
25.05.1965
Od: 12.09.2012Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 04.10.2011
2) administrátorJIŘÍ KVAPIL
05.10.1974
Od: 05.10.2011Do: 11.09.2012
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 12.09.2012 
3) kurátor sboruJosef Ouřetský
09.12.1948
Od: 27.02.2003Do: 07.08.2005
3) kurátor sboruPavel Trkal
05.03.1955
Od: 08.08.2005 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 04.10.2011
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 05.10.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.