Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chlebech
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:55
Obec:Chleby
PSČ:28931
 Od: 27.02.2003
IČO:48931578
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-062/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorVÁCLAV HURT
11.05.1957
Od: 01.02.2008Do: 24.04.2012
2) administrátorMARTIN FÉR
02.12.1974
Od: 25.04.2012 
2) administrátorkaKATEŘINA ROSKOVCOVÁ
18.03.1963
Od: 27.02.2003Do: 04.10.2004
2) administrátorkaHELENA JUNOVÁ
13.01.1957
Od: 05.10.2004Do: 03.09.2007
2) administrátorkaMagdaléna Trgalová
01.03.1977
Od: 04.09.2007Do: 31.01.2008
3) kurátor sboruJIŘÍ ZAJÍČEK
23.09.1958
Od: 27.02.2003Do: 03.09.2007
3) kurátor sboruPetr Klas
09.01.1963
Od: 04.09.2007Do: 20.05.2009
3) kurátor sboruVladimír Šturc
02.10.1949
Od: 21.05.2009Do: 15.04.2019
3) kurátor sboruJIŘÍ ZAJÍČEK
23.09.1958
Od: 16.04.2019 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátorka a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 31.01.2008
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 01.02.2008Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.