Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Nezvalova 529/1
Obec:Hradec Králové
PSČ:50003
 Od: 27.02.2003
IČO:48144291
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-052/1994
Statutární orgán:1) farářTOMÁŠ VÍTEK
27.10.1977
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruPAVEL OTTER
22.04.1948
Od: 27.02.2003Do: 07.10.2010
1) kazatel sboruŠTĚPÁN BRODSKÝ
11.04.1973
Od: 08.10.2010Do: 30.09.2015
1) kazatel sboruTOMÁŠ VÍTEK
27.10.1977
Od: 01.10.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruJan Dus
21.10.1941
Od: 27.02.2003Do: 01.05.2005
3) kurátor sboruMILAN SOUČEK
16.05.1956
Od: 02.05.2005Do: 23.04.2017
3) kurátor sboruJIŘÍ PELLAR
16.04.1949
Od: 24.04.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.