Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hraběticích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Šanovská 304
Obec:Hrabětice
PSČ:67168
 Od: 06.03.2003
IČO:73631655
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-050/1994
Statutární orgán:1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 16.07.2014
2) administrátorOndřej Titěra
08.05.1964
Od: 27.02.2003Do: 16.07.2014
3) kurátor sboruJÁN NOVÁK
22.11.1933
Od: 27.02.2003Do: 07.09.2011
3) kurátor sboruNeobsazeno
 
Od: 08.09.2011Do: 16.07.2014
4) předseda správní komiseOndřej Titěra
08.05.1964
Od: 08.09.2011Do: 16.07.2014
5) místopředseda správní komiseJÁN NOVÁK
22.11.1933
Od: 08.09.2011Do: 03.08.2012
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 07.09.2011
Předseda správní komise a místopředseda správní komise podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 08.09.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
Zrušení evidence:16.07.2014
Zánik:16.07.2014
Právní nástupce:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, IČO 45669201
Zapsáno: 16.07.2014 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.