Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hořovicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Valdecká 408/1
Obec:Hořovice
PSČ:26801
 Od: 27.02.2003
IČO:47511401
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-048/1994
Statutární orgán:1) kazatel sboruDRAHOMÍRA DUŠKOVÁ HAVLÍČKOVÁ
21.06.1978
Od: 04.11.2005Do: 24.06.2008
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 25.06.2008Do: 14.06.2009
1) kazatel sboruDRAHOMÍRA DUŠKOVÁ HAVLÍČKOVÁ
21.06.1978
Od: 15.06.2009Do: 06.09.2009
1) kazatel sboruAnna Šourková
30.06.1965
Od: 07.09.2009Do: 10.02.2011
1) kazatel sboruDRAHOMÍRA DUŠKOVÁ HAVLÍČKOVÁ
21.06.1978
Od: 11.02.2011Do: 24.04.2012
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 25.04.2012Do: 01.01.2016
2) administrátorDagmar Ondříčková
17.04.1957
Od: 27.02.2003Do: 03.11.2005
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 04.11.2005Do: 24.06.2008
2) administrátorPETR ŠPIRKO
10.10.1968
Od: 25.06.2008Do: 14.05.2009
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 15.06.2009Do: 24.04.2012
2) administrátorSamuel Hejzlar
30.07.1966
Od: 25.04.2012Do: 01.01.2016
3) kurátor sboruEVA JAVORNICKÁ
29.03.1962
Od: 27.02.2003Do: 03.11.2005
3) kurátor sboruKAREL IRMANN
23.04.1934
Od: 25.04.2012Do: 01.01.2016
3) kurátorka sboruEliška Brochardová
11.11.1927
Od: 04.11.2005Do: 24.04.2012
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatelka a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 24.04.2012
Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 25.04.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
Zrušení evidence:01.01.2016
Zánik:01.01.2016
Právní nástupce:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši, IČO 42731941
Zapsáno: 01.01.2016 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.