Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hořicích v Podkrkonoší
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 870
Obec:Hořice
PSČ:50801
 Od: 27.02.2003
IČO:44478925
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-047/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 14.12.2018
1) farářRADIM ŽÁRSKÝ
15.03.1972
Od: 15.12.2018Do: 17.01.2019
1) farářNeobsazeno
 
Od: 18.01.2019 
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorVOJEN SYROVÁTKA
08.03.1940
Od: 27.02.2003Do: 04.08.2010
2) administrátorALEŠ MOSTECKÝ
04.06.1973
Od: 05.08.2010Do: 01.06.2016
2) administrátorRADIM ŽÁRSKÝ
15.03.1972
Od: 02.06.2016Do: 17.01.2018
2) administrátorALEŠ MOSTECKÝ
04.06.1973
Od: 18.01.2018Do: 14.12.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 15.12.2018Do: 17.01.2019
2) administrátorRADIM ŽÁRSKÝ
15.03.1972
Od: 18.01.2019 
3) kurátor sboruOLDŘICH NEKVINDA
02.07.1938
Od: 27.02.2003 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.