Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 23.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:96
Obec:Hodslavice
PSČ:74271
 Od: 27.02.2003
IČO:47862904
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-040/1994
Statutární orgán:1) farářLubomír Červenka
26.12.1962
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruMOJMÍR BLAŽEK
16.11.1962
Od: 27.02.2003Do: 31.08.2003
1) kazatel sboruLubomír Červenka
26.12.1962
Od: 04.09.2007Do: 11.02.2016
1) kazatelka sboruJIŘINA KOVÁŘOVÁ
29.06.1959
Od: 23.09.2003Do: 03.09.2007
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003 
3) kurátor sboruPetr Kadlubiec
09.08.1957
Od: 27.02.2003Do: 01.07.2010
3) kurátorka sboruLibuše Palacká
26.01.1956
Od: 02.07.2010 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 01.07.2010
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 02.07.2010Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.