Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodoníně
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 909/6
Obec:Hodonín
PSČ:69501
 Od: 27.02.2003
IČO:47895373
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-039/1994
Statutární orgán:1) farářPAVEL ŠEBESTA
15.12.1972
Od: 12.02.2016 
1) kazatel sboruBOHUMIL BAŠTECKÝ
13.11.1943
Od: 27.02.2003Do: 10.01.2006
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 11.01.2006Do: 07.01.2009
1) kazatel sboruJindřich Slabý
10.01.1930
Od: 08.01.2009Do: 20.07.2010
1) kazatel sboruPAVEL ŠEBESTA
15.12.1972
Od: 21.07.2010Do: 11.02.2016
2) administrátorDan Petříček
29.07.1973
Od: 11.01.2006Do: 07.01.2009
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 08.01.2009 
3) kurátor sboruPavel Gregar
15.03.1967
Od: 27.02.2003Do: 30.06.2003
3) kurátor sboruJANA TOMEŠKOVÁ
02.07.1954
Od: 01.07.2003 
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 07.01.2009
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 08.01.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.