Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:4
Obec:Voděrady, Džbánov
PSČ:56601
 Od: 27.02.2003
IČO:70892652
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-035/1994
Statutární orgán:1) farářJIŘÍ KVAPIL
05.10.1974
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2016
1) farářPAVEL HEJZLAR
20.09.1973
Od: 01.09.2016Do: 06.09.2018
1) farářNeobsazeno
 
Od: 07.09.2018Do: 15.07.2019
1) farářLADISLAV HAVELKA
09.01.1974
Od: 16.07.2019 
1) kazatel sboruJIŘÍ KVAPIL
05.10.1974
Od: 03.10.2006Do: 11.02.2016
2) administrátorJaroslav Nečas
28.04.1947
Od: 27.02.2003Do: 07.07.2003
2) administrátorMAREK VANČA
22.10.1962
Od: 07.07.2003Do: 03.03.2004
2) administrátorVěra Pleskotová
05.06.1952
Od: 03.03.2004Do: 02.10.2006
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 03.10.2006Do: 06.09.2018
2) administrátorPETR PEŇÁZ
10.02.1975
Od: 07.09.2018Do: 15.07.2019
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 16.07.2019 
3) kurátor sboruLudmila Hurytová
10.12.1938
Od: 27.02.2003Do: 18.03.2004
3) kurátor sboruJaromír Vyskočil
28.07.1971
Od: 18.03.2004Do: 22.10.2014
3) kurátor sboruANNA JENIŠTOVÁ
09.05.1946
Od: 23.10.2014Do: 28.08.2017
3) kurátor sboruHANA LÁSKOVÁ
30.01.1961
Od: 29.08.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.