Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Tyršova 690
Obec:Domažlice, Týnské Předměstí
PSČ:34401
 Od: 08.01.2009
Ulice a číslo:Kostelní 93
Obec:Domažlice, Týnské Předměstí
PSČ:34401
 Od: 27.02.2003  Do: 07.01.2009
IČO:48344591
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-032/1994
Statutární orgán:1) farářPETR GRENDEL
02.10.1976
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2018
1) farářJAROSLAV VOKOUN
21.05.1956
Od: 01.09.2018Do: 31.07.2019
1) farářDANIEL FREITINGER
23.07.1971
Od: 01.08.2019 
1) kazatel sboruJAROSLAV VOKOUN
21.05.1956
Od: 27.02.2003Do: 18.07.2007
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 19.07.2007Do: 07.01.2009
1) kazatel sboruPETR GRENDEL
02.10.1976
Od: 08.01.2009Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 18.07.2007
2) administrátorKAREL ŠIMR
30.09.1975
Od: 19.07.2007Do: 07.01.2009
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 08.01.2009 
3) kurátor sboruMILENA WOLFOVÁ
08.07.1941
Od: 27.02.2003Do: 27.05.2018
3) kurátor sboruPAVEL VOLDÁN
03.12.1969
Od: 28.05.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 18.07.2007
Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 19.07.2007Do: 07.01.2009
Kazatel a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 08.01.2009Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.