Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:59
Obec:Bukovka
PSČ:53341
 Od: 27.02.2003
IČO:48156361
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-017/1994
Statutární orgán:1) farářDALIBOR ANTALÍK
01.11.1966
Od: 12.02.2016Do: 31.10.2016
1) farářFRANTIŠEK PLECHÁČEK
05.02.1967
Od: 01.11.2016 
1) kazatel sboruJiří Doležal
17.04.1929
Od: 27.02.2003Do: 26.01.2005
1) kazatel sboruMartin Grombiřík
30.03.1975
Od: 04.09.2006Do: 25.01.2012
1) kazatel sboruDALIBOR ANTALÍK
01.11.1966
Od: 26.01.2012Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 04.09.2006 
2) administrátorkaHANA SCHUSTEROVÁ
25.05.1965
Od: 27.01.2005Do: 03.09.2006
3) kurátor sboruMiloš Sirůček
27.02.1952
Od: 27.02.2003Do: 19.04.2005
3) kurátor sboruMARTIN PLECHÁČEK
24.01.1967
Od: 20.04.2005 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.