Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:náměstí Svobody 2056/14
Obec:Břeclav
PSČ:69002
 Od: 27.02.2003
IČO:49137425
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-015/1994
Statutární orgán:1) farářJan Zámečník
07.04.1978
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2016
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.09.2016Do: 01.02.2018
1) farářDAVID NAJBRT
05.07.1979
Od: 02.02.2018 
1) kazatel sboruDaniel Blažek
11.06.1971
Od: 27.02.2003Do: 18.10.2009
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 19.10.2009Do: 15.09.2011
1) kazatel sboruJan Zámečník
07.04.1978
Od: 16.09.2011Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 18.10.2009
2) administrátorJARMILA ŘEZNÍČKOVÁ
26.07.1960
Od: 19.10.2009Do: 15.09.2011
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 16.09.2011Do: 31.08.2016
2) administrátorPAVEL ŠEBESTA
15.12.1972
Od: 01.09.2016Do: 01.02.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 02.02.2018 
3) kurátor sboruJiří Žídek
15.05.1948
Od: 27.02.2003Do: 03.10.2003
3) kurátor sboruLilian Ruth Ensslin
30.03.1973
Od: 15.09.2009Do: 10.10.2013
3) kurátor sboruBOHUMÍR POSOLDA
07.12.1947
Od: 01.09.2016 
3) kurátorka sboruAnna Zajícová
06.01.1940
Od: 03.10.2003Do: 14.09.2009
3) kurátorka sboruDITA BARTOLŠICOVÁ
16.07.1975
Od: 11.10.2013Do: 31.08.2016
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátoka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 18.10.2009
Administrátorka a kurátoka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 19.10.2009Do: 15.09.2011
Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek
Od: 16.09.2011Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.