Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Broumově
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Kladská 85
Obec:Broumov, Velká Ves
PSČ:55001
 Od: 27.02.2003
IČO:48621412
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-013/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 01.01.2017
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 11.02.2016
2) administrátorMICHAL KITTA
06.12.1968
Od: 27.02.2003Do: 01.01.2017
3) kurátor sboruTomáš Kočička
07.08.1932
Od: 27.02.2003Do: 21.11.2005
3) kurátor sboruDavid Vlček
15.07.1970
Od: 22.11.2005Do: 15.04.2010
3) kurátorka sboruBarbora Trenčanská
01.02.1976
Od: 16.04.2010Do: 15.05.2011
3) kurátorka sboruMARTA FRANCOVÁ
25.02.1975
Od: 16.05.2011Do: 10.07.2012
3) kurátorka sboruBarbora Trenčanská
01.02.1976
Od: 11.07.2012Do: 01.01.2017
Způsob jednání statutárního orgánu:Administrátor a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 15.04.2010
Administrátor a kurátorka podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 16.04.2010Do: 10.07.2012
Administrátor a kurátor podepisují společně.
Od: 11.07.2012Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
Zrušení evidence:01.01.2017
Zánik:01.01.2017
Právní nástupce:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hronově, IČO 48653942
Zapsáno: 01.01.2017 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.