Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně - Židenicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Konečného 2364/6
Obec:Brno, Židenice
PSČ:61500
 Od: 27.02.2003
IČO:60552743
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-010/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 12.02.2016Do: 31.08.2016
1) farářRADMILA VČELNÁ
22.03.1976
Od: 01.09.2016 
1) kazatel sboruPAVEL KAŠPAR
02.03.1950
Od: 27.02.2003Do: 03.11.2015
1) kazatel sboruNeobsazeno
 
Od: 04.11.2015Do: 11.02.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 27.02.2003Do: 03.11.2015
2) administrátorMARTIN HORÁK
22.01.1965
Od: 04.11.2015Do: 31.08.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.09.2016 
3) kurátor sboruMiroslav Maňák
15.03.1959
Od: 27.02.2003 
Způsob jednání statutárního orgánu:Kazatel a kurátor podepisují společně právní a jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek.
Od: 18.01.2007Do: 05.09.2012
Jménem farního sboru jednají společně kazatel (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 06.09.2012Do: 11.02.2016
Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Od: 12.02.2016 
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.