Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 22.02.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II
Od: 01.07.2002
Sídlo:Ulice a číslo:1
Obec:Králíky, Kopeček
PSČ:56169
 Od: 01.07.2002
IČO:73631035
Datum evidence:01.07.2002Číslo evidence:8/1-04-455/2002-10803
Statutární orgán:1) rektorJOSEF MICHALČÍK
15.04.1968
Od: 23.10.2007Do: 18.01.2009
1) rektorANTON VERBOVSKÝ
26.01.1972
Od: 19.01.2009Do: 03.08.2009
1) rektorBOHUSLAV SMĚŠNÝ
06.07.1940
Od: 04.08.2009Do: 01.12.2009
1) rektorPAVEL DOKLÁDAL
03.03.1952
Od: 02.12.2009Do: 30.04.2010
1) rektorNeobsazeno
 
Od: 01.05.2010Do: 31.07.2013
1) rektorKAREL MORAVEC
31.01.1959
Od: 01.08.2013 
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 23.10.2007Do: 30.04.2010
2) administrátorSTANISLAV PŘIBYL
16.11.1971
Od: 01.05.2010Do: 14.04.2011
2) administrátorJOSEF MICHALČÍK
15.04.1968
Od: 15.04.2011Do: 19.05.2013
2) administrátorPAVEL PLÍŠEK
13.09.1966
Od: 20.05.2013Do: 31.07.2013
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.08.2013 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 23.10.2007Do: 30.05.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání v daném právním úkonu je nezbytný písemný souhlas Biskupství královéhradeckého (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uzavření nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku, 2) pronájem movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 20.000,- Kč, 3) uzavření smlouvy, dohody nebo uskutečnění jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, jejichž předmětem je: a) zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, d) založení účasti v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 31.05.2012 
Zřizovatel:Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, Hradec Králové, 50003, IČ 00445134
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.