Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Náboženská obec Církve československé husitské v Podbořanech
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 37
Obec:Podbořany
PSČ:44101
 Od: 01.07.2011
IČO:70830509
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:5-05-047/1994
Statutární orgán:1) předseda / předsedkyně rady staršíchNeobsazeno
 
Od: 27.12.2016 
2) místopředseda / místopředsedkyně rady staršíchNeobsazeno
 
Od: 27.12.2016 
3) farář / farářkaJIŘÍ ADÁMEK
27.03.1943
Od: 27.12.2016Do: 31.12.2019
3) farář / farářkaJAN KRŠKO
17.10.1972
Od: 01.01.2020 
4) finanční zpravodaj / zpravodajkaNeobsazeno
 
Od: 27.12.2016 
farářJIŘÍ ADÁMEK
27.03.1943
Od: 10.05.2012Do: 31.03.2015
farářIVO ŠIMŮNEK
16.06.1951
Od: 01.04.2015Do: 31.12.2015
farářJIŘÍ ADÁMEK
27.03.1943
Od: 01.01.2016Do: 26.12.2016
zmocněnec diecézní radyJIŘÍ ADÁMEK
27.03.1943
Od: 31.12.2002Do: 01.11.2010
zmocněnec diecézní radyRENATA MOŽNÁ
12.06.1970
Od: 02.11.2010Do: 18.10.2013
zmocněnec diecézní radyIVO KRAUS
21.03.1974
Od: 29.10.2013Do: 26.12.2016
zmocněnec diecézní radyIVO KRAUS
21.03.1974
Od: 27.12.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Za náboženskou obec jedná rada starších. Za radu starších jménem náboženské obce jedná společně předseda nebo finanční zpravodaj a farář. Písemné právní úkony, z nichž vznikají práva či povinnosti (smlouvy apod.), podepisují společně předseda, finanční zpravodaj a farář, s výjimkou zcizování nemovitého majetku obce, které musí schválit ústřední rada církve.
Od: 02.05.2007Do: 09.05.2012
Za náboženskou obec jedná zmocněnkyně diecézní rady a farář. Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat dle čl. 23 Ústavy CČSH běžnou činnost správy náboženské obce spolu s farářem. Ve věci duchovní správy jedná dle čl. 25 Ústavy CČSH za náboženskou obec farář.
Od: 10.05.2012Do: 26.12.2016
Za náboženskou obec jedná rada starších. Za radu starších jménem náboženské obce jedná společně předseda nebo místopředseda a farář. Písemné právní úkony, z nichž vznikají práva či povinnosti (smlouvy apod.), podepisují společně předseda nebo místopředseda rady starších, finanční zpravodaj a farář. Jde-li o nemovitý majetek, je s ním náboženská obec oprávněna nakládat, tedy takový majetek nabývat, převádět, darovat anebo zatěžovat věcnými břemeny či jinými právy, popř. takový majetek či jeho část dávat do zástavy, pouze s předchozím písemným souhlasem ústřední rady a souhlasným vyjádřením příslušné diecézní rady. Nájemní smlouvy může náboženská obec sjednat jen s předchozím schválením příslušnou diecézní radou. Je-li rada starších rozpuštěna rozhodnutím diecézní rady, do zvolení nové rady starších vykonává funkce rady starších zmocněnec diecézní rady. Zmocněnec zajišťuje běžnou činnost správy náboženské obce v působnosti rady starších a jejího předsedy, nesmí však činit právní úkony, které by byly nad rámec běžné činnosti.
Od: 27.12.2016 
Zřizovatel:Pražská diecéze Církve československé husitské, V tišině 474/3, Praha 6-Bubeneč, 16000, IČ 69059632
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.