Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 22.02.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Římskokatolická farnost Žumberk
Od: 07.01.2002  Do: 26.12.2007
Římskokatolická farnost Žumberk u Trhových Svinů
Od: 27.12.2007
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 2
Obec:Nové Hrady
PSČ:37333
 Od: 01.07.2019
Ulice a číslo:Kostelní 125
Obec:Trhové Sviny
PSČ:37401
 Od: 04.09.2008  Do: 07.01.2019
Ulice a číslo:Malé náměstí 8
Obec:Ševětín
PSČ:37363
 Od: 08.01.2019  Do: 30.06.2019
Ulice a číslo:1
Obec:Žár, Žumberk
PSČ:37401
 Od: 08.04.2003  Do: 26.12.2007
Ulice a číslo:Husova 166
Obec:Trhové Sviny
PSČ:37401
 Od: 27.12.2007  Do: 03.09.2008
IČO:65050975
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-05-362/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 16.03.2007Do: 31.12.2019
2) administrátorONDŘEJ HUJEČEK
07.02.1955
Od: 16.03.2007Do: 03.09.2008
2) administrátorTomáš Dryje
22.01.1979
Od: 04.09.2008Do: 07.10.2008
2) administrátorMARCIN DAWID ŻELAZNY
26.11.1977
Od: 08.10.2008Do: 28.12.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 29.12.2018Do: 07.01.2019
2) administrátorJOSEF STOLAŘÍK
01.03.1947
Od: 08.01.2019Do: 30.06.2019
2) administrátorRADOSLAV ŠEDIVÝ
02.11.1978
Od: 01.07.2019Do: 31.12.2019
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 16.03.2007Do: 13.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas Biskupství českobudějovického (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uplatnění nároků k vydání historického majetku 2) uzavření každé nájemní smlouvy k nemovitosti, 3) uzavření každé nájemní smlouvy k movité věci, 4) uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 14.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 37001, IČ 00445118
Zrušení evidence:31.12.2019
Zánik:31.12.2019
Právní nástupce:Římskokatolická farnost Nové Hrady, IČO 60077255
Zapsáno: 01.01.2020 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.