Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 24.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Radomyšl
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Zámek 1
Obec:Strakonice, Strakonice II
PSČ:38601
 Od: 01.07.2013  Do: 30.06.2015
Ulice a číslo:Bavorova 30
Obec:Strakonice, Strakonice I
PSČ:38601
 Od: 01.07.2015  Do: 23.08.2018
Ulice a číslo:Kostelní 122
Obec:Sedlice
PSČ:38732
 Od: 18.08.2008  Do: 30.06.2013
Ulice a číslo:Kostelní 1
Obec:Radomyšl
PSČ:38731
 Od: 20.03.2003  Do: 17.08.2008
Ulice a číslo:Velké náměstí 4
Obec:Strakonice, Strakonice I
PSČ:38601
 Od: 24.08.2018
IČO:67154921
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-05-250/1994
Statutární orgán:1) děkanNeobsazeno
 
Od: 16.03.2007 
2) administrátorJiří Cihelna
24.04.1940
Od: 16.03.2007Do: 30.06.2013
2) administrátorJAN LŐFFELMANN
24.12.1957
Od: 01.07.2013Do: 30.06.2015
2) administrátorROMAN DVOŘÁK
12.05.1978
Od: 01.07.2015 
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 16.03.2007Do: 13.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas Biskupství českobudějovického (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uplatnění nároků k vydání historického majetku 2) uzavření každé nájemní smlouvy k nemovitosti, 3) uzavření každé nájemní smlouvy k movité věci, 4) uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 14.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 37001, IČ 00445118
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.