Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 21.01.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Římskokatolická farnost Člunek
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Náměstí 5
Obec:Strmilov
PSČ:37853
 Od: 14.04.2008  Do: 23.03.2013
Ulice a číslo:84
Obec:Člunek
PSČ:37861
 Od: 20.03.2003  Do: 13.04.2008
Ulice a číslo:Kostelní 74
Obec:Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec I
PSČ:37701
 Od: 24.03.2013
IČO:60820969
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-05-052/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 16.03.2007Do: 31.12.2019
2) administrátorPavel Berkovský
02.07.1969
Od: 16.03.2007Do: 23.03.2013
2) administrátorJIŘÍ ŠPIŘÍK
13.11.1966
Od: 24.03.2013Do: 13.08.2016
2) administrátorJOZEF GUMENICKÝ
01.07.1979
Od: 14.08.2016Do: 30.06.2019
2) administrátorIVO PROKOP
23.06.1970
Od: 01.07.2019Do: 31.12.2019
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 16.03.2007Do: 13.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas Biskupství českobudějovického (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uplatnění nároků k vydání historického majetku 2) uzavření každé nájemní smlouvy k nemovitosti, 3) uzavření každé nájemní smlouvy k movité věci, 4) uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 14.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 37001, IČ 00445118
Zrušení evidence:31.12.2019
Zánik:31.12.2019
Právní nástupce:Římskokatolická farnost Kunžak, IČO 60820951
Zapsáno: 01.01.2020 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.