Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 24.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Trmice
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Slepá ulička 74/4
Obec:Trmice
PSČ:40004
 Od: 07.01.2002  Do: 19.08.2003
Ulice a číslo:Bílinská 110/3
Obec:Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum
PSČ:40001
 Od: 20.08.2003  Do: 28.06.2007
Ulice a číslo:Slepá ulička 74/4
Obec:Trmice
PSČ:40004
 Od: 29.06.2007
IČO:44557108
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-03-379/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 23.07.2007 
2) administrátorJiří Voleský
16.06.1965
Od: 23.07.2007Do: 16.03.2010
2) administrátorRichard Kirbs
22.01.1970
Od: 17.03.2010Do: 31.03.2018
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.04.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 23.07.2007Do: 24.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 25.06.2012 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo živností vázaných a koncesovaných. Hospodaření v lesích a obchodování s dřevem. Výroba palet a briket z dřevního odpadu. Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků. Tesařství. Opravy motorových vozidel. Stavební činnost.
Zřizovatel:Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, Za nemocnicí, 41201, IČ 00445126
Insolvenční řízení:Úpadek:05.10.2010
Insolvenční správce:ALEŠ KLAUDY
Zapsáno: 05.10.2010 
Zrušení konkursu pro nedostatek majetku: 
Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení: 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.