Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 24.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Římskokatolická farnost Mikulovice
Od: 07.01.2002  Do: 23.06.2010
Římskokatolická farnost Mikulovice u Vernéřova
Od: 24.06.2010
Sídlo:Ulice a číslo:1
Obec:Klášterec nad Ohří, Mikulovice
PSČ:43151
 Od: 20.08.2003
IČO:61345326
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-03-269/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 13.11.2007Do: 31.12.2012
2) administrátorJOSEF ČERMÁK
09.08.1952
Od: 13.11.2007Do: 31.12.2012
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 13.11.2007Do: 24.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 25.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, Za nemocnicí, 41201, IČ 00445126
Zrušení evidence:31.12.2012
Zánik:31.12.2012
Právní nástupce:Římskokatolická farnost - děkanství Kadaň, IČO 47792647
Zapsáno: 31.12.2012 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.