Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 26.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Kvasice
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:A. Dohnala 17
Obec:Kvasice
PSČ:76821
 Od: 19.03.2003
IČO:46998331
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-02-157/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 03.05.2007Do: 19.12.2010
1) farářPETR UTÍKAL
23.01.1973
Od: 20.12.2010Do: 24.07.2011
1) farářNeobsazeno
 
Od: 25.07.2011Do: 09.09.2012
1) farářPETR KLIMEŠ
01.05.1970
Od: 10.09.2012Do: 30.06.2017
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.07.2017 
2) administrátorPiotr Jan Koloch
20.02.1955
Od: 03.05.2007Do: 09.07.2009
2) administrátorPETR UTÍKAL
23.01.1973
Od: 10.07.2009Do: 19.12.2010
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 20.12.2010Do: 24.07.2011
2) administrátorPETR KLIMEŠ
01.05.1970
Od: 25.07.2011Do: 09.09.2012
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 10.09.2012Do: 30.06.2017
2) administrátorMAREK FRANCISZEK JAROSZ
21.04.1964
Od: 01.07.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 03.05.2007Do: 12.07.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Ve věcech uplatnění nároků k vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně a bez omezení. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu  (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce k nemovitosti na dobu další 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 20.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále pro vymezený okruh jednání.
Od: 13.07.2012 
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, Olomouc, 77900, IČ 00445151
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.