Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.11.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Jakubovice
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:101
Obec:Jakubovice
PSČ:78991
 Od: 05.09.2016
Ulice a číslo:101
Obec:Jakubovice
PSČ:78991
 Od: 19.03.2003  Do: 04.09.2016
IČO:48807699
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-02-117/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 03.05.2007 
2) administrátorPAVEL VÁGNER
01.03.1971
Od: 03.05.2007Do: 08.07.2010
2) administrátorRadek Maláč
01.07.1973
Od: 09.07.2010Do: 30.06.2017
2) administrátorVITALIY MOLOKOV
14.12.1972
Od: 01.07.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 03.05.2007Do: 12.07.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Ve věcech uplatnění nároků k vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně a bez omezení. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu  (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce k nemovitosti na dobu další 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 20.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále pro vymezený okruh jednání.
Od: 13.07.2012 
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, Olomouc, 77900, IČ 00445151
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.