Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 16.07.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Českomoravská generální delegatura sv. Cyrila a Metoděje Řádu karmelitánů
Od: 07.01.2002  Do: 03.05.2006
Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů
Od: 04.05.2006
Sídlo:Ulice a číslo:58
Obec:Kostelní Vydří
PSČ:38001
 Od: 05.11.2002
IČO:00406104
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/2-24/1994
Statutární orgán:generální delegátJan Fatka
14.05.1955
Od: 05.12.2002Do: 30.06.2003
generální delegátVOJTĚCH KODET
20.05.1956
Od: 01.07.2003Do: 30.06.2012
generální delegátPAVEL CETKOVSKÝ
06.01.1964
Od: 01.07.2012Do: 29.06.2018
generální delegátJAROSLAV ŽUŠKA
29.04.1964
Od: 30.06.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán, tj. generální delegát, jedná samostatně.
Od: 14.02.2007Do: 13.07.2014
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, se souhlasem Apoštolského stolce a nejvyššího představeného řeholní společnosti (tj. generálního převora Řádu karmelitánů). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí v České republice a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Od: 14.07.2014 
Zřizovatel:Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 73632848
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.