Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 15.09.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Vídeňská 228/7
Obec:Brno, Štýřice
PSČ:63900
 Od: 05.11.2002
IČO:15531678
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/2-23-001/1994
Statutární orgán:převorJIŘÍ FIALA
03.04.1930
Od: 05.11.2002Do: 03.06.2004
převorJosef Ladislav Kronich
03.02.1921
Od: 04.06.2004Do: 28.06.2007
převorPETR MALÝ
05.03.1972
Od: 29.06.2007Do: 22.12.2010
převorRICHARD MACEK
21.12.1967
Od: 23.12.2010 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán, tj. převor, jedná samostatně.
Od: 08.02.2007Do: 09.10.2014
Statutární orgán, tj. převor, jedná samostatně. a) Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40 milionů Kč se souhlasem Apoštolského stolce a nejvyššího představeného své řeholní společnosti. Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda a místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. b) Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem nejvyššího představeného své řeholní společnosti. Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda a místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Směnky a obdobné dokumenty vystavené nebo vydané bez tohoto písemného souhlasu a osvědčení zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. c) Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Od: 10.10.2014 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
zdravotnická
Zřizovatel:Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, Brno, Štýřice, 63900, IČ 44995776
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.