Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 23.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Vídeňská 228/7
Obec:Brno, Štýřice
PSČ:63900
 Od: 05.11.2002
IČO:44995776
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/2-23/1994
Statutární orgán:provinciálJIŘÍ FIALA
03.04.1930
Od: 05.11.2002Do: 03.06.2004
provinciálVáclav Vojtěch Málek
20.08.1927
Od: 04.06.2004Do: 28.06.2007
provinciálRICHARD MACEK
21.12.1967
Od: 29.06.2007Do: 17.10.2010
provinční delegátRICHARD MACEK
21.12.1967
Od: 18.10.2010 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán, tj. provinciál, jedná samostatně.
Od: 14.02.2007Do: 17.10.2010
Statutární orgán, tj. provinční delegát, jedná samostatně.
Od: 18.10.2010Do: 13.07.2014
Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, se souhlasem Apoštolského stolce a svého nejvyššího představeného řeholní společnosti (tj. generálního převora). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem nejvyššího představeného řeholní společnosti (tj. generálního převora). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu a osvědčení zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Od: 14.07.2014 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
zdravotnická
Zřizovatel:Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 73632848
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.