Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk          Dokumenty 
Stav ke dni: 17.07.2024      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
Od: 23.06.2021  Do: 31.01.2024
České místodržitelství Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
Od: 01.02.2024
Sídlo:Ulice a číslo:Univerzitní 283/2
Obec:Olomouc
PSČ:77900
 Od: 23.06.2021
IČO:10976850
Datum evidence:18.06.2021Číslo evidence:8/1-00-715/2021
Statutární orgán:magistrální delegát pro Českou republikuTOMÁŠ PARMA
12.05.1971
Od: 18.06.2021Do: 31.01.2024
místodržitel pro Českou republikuTOMÁŠ PARMA
12.05.1971
Od: 01.02.2024 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 50.000,- Kč, a dále ve věcech směnečných a obdobných jedná magistrální delegát ČMD platně pouze se souhlasem delegáta ČBK pro Řád Božího hrobu.
Od: 18.06.2021 
Zřizovatel:Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 73632848
 
V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.