Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 16.07.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Pravoslavná církevní obec v Teplicích
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Zámecké náměstí 517/14
Obec:Teplice
PSČ:41501
 Od: 13.01.2003  Do: 14.07.2013
Ulice a číslo:Komenského 587
Obec:Krupka, Bohosudov
PSČ:41742
 Od: 15.07.2013
IČO:73632121
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:16-01-035/1994
Statutární orgán:duchovní správceEUGEN SIGISMUND FREIMANN
21.05.1961
Od: 13.01.2003Do: 04.06.2013
duchovní správceNeobsazeno
 
Od: 05.06.2013Do: 14.07.2013
duchovní správceMIROSLAV VACHATA
21.03.1975
Od: 15.07.2013 
Způsob jednání statutárního orgánu:Duchovní správce zastupuje pravoslavnou církevní obec a jedná jejím jménem. Za svou činnost zodpovídá eparchiálnímu biskupovi. Ve věcech majetkoprávních jedná na základě rozhodnutí příslušného výkonného orgánu - Rady církevní obce a Eparchiální rady - v souladu s Ústavou Pravoslavné církve a Prováděcími předpisy k této Ústavě.
Od: 26.04.2007 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Duchovní péče o pravoslavné věřící v modlitebním, duchovním a organizačním společenství dané církevní obce.
Zřizovatel:Pražská pravoslavná eparchie, Šárecká 1065/36, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 00441830
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.