Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Od: 01.01.2011  Do: 09.02.2015
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Od: 10.02.2015
Sídlo:Ulice a číslo:Belgická 374/22
Obec:Praha 2-Vinohrady
PSČ:12000
 Od: 01.01.2011
IČO:73635383
Datum evidence:01.01.2011Číslo evidence:9-299/2011-37936
Statutární orgán:člen správní radyEVA BENDOVÁ BUCHAROVÁ
03.07.1985
Od: 01.09.2013Do: 09.04.2015
člen správní radyJARMILA NEUMANNOVÁ
04.08.1969
Od: 01.09.2013Do: 31.05.2014
člen správní radyANNA KABELÁČOVÁ
04.02.1983
Od: 01.09.2013Do: 13.10.2014
člen správní radyMICHAELA STACHOVÁ
01.02.1985
Od: 14.10.2014Do: 27.01.2017
člen správní radyKVĚTUŠE MAŠÍNOVÁ
12.11.1964
Od: 10.04.2015Do: 30.06.2017
člen správní radyZDEŇKA SOBOTOVÁ
03.08.1992
Od: 01.02.2017Do: 30.09.2017
člen správní radyTOMÁŠ TOŽIČKA
20.12.1966
Od: 01.04.2017Do: 31.05.2017
člen správní radyNeobsazeno
 
Od: 01.06.2017Do: 30.04.2019
člen správní radyNeobsazeno
 
Od: 01.07.2017Do: 14.07.2017
člen správní radyZDEŇKA ŠTĚTKOVÁ
10.03.1977
Od: 15.07.2017Do: 10.08.2017
člen správní radyNeobsazeno
 
Od: 01.10.2017Do: 30.04.2019
člen správní radyIVANA DINGOVÁ
18.05.1980
Od: 04.09.2019 
člen správní radyERIK SIEGL
25.05.1977
Od: 04.09.2019 
členka správní radyILONA GAJDÍKOVÁ
20.01.1977
Od: 01.06.2014Do: 09.04.2015
členka správní radyPETRA NEDBÁLKOVÁ
09.01.1986
Od: 18.01.2016Do: 31.03.2017
členka správní radyVERONIKA NOŽINOVÁ
09.01.1974
Od: 01.05.2019 
členka správní radyJARMILA DVOŘÁKOVÁ
23.02.1976
Od: 01.05.2019 
předseda správní rady (ředitel)DAVID ŠOUREK
29.01.1971
Od: 01.01.2011Do: 31.08.2011
předseda správní rady (ředitel)JAN DUS
01.02.1968
Od: 01.09.2011Do: 31.05.2017
předseda správní rady (ředitel)TOMÁŠ TOŽIČKA
20.12.1966
Od: 01.06.2017Do: 21.11.2017
předseda správní rady (ředitel)JAN SOBĚSLAVSKÝ
23.09.1979
Od: 22.11.2017Do: 31.05.2018
předsedkyně správní rady (ředitelka)KRISTINA AMBROŽOVÁ
27.05.1982
Od: 01.06.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárním orgánem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je na dobu do jmenování dalších členů správní rady střediska pověřen ředitel Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Ředitel Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je oprávněn jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci ve všech věcech.
Od: 01.01.2010Do: 31.08.2011
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je na dobu jednoho roku, tj. od 1.9.2011 do 31.8.2012, pověřen ředitel Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Ředitel Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je oprávněn jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci ve všech věcech.
Od: 01.09.2011Do: 20.08.2012
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové pomoci je na dobu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 pověřen ředitel Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Ředitel Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci je oprávněn jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci ve všech věcech.
Od: 21.08.2012Do: 31.08.2013
Jménem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové pomoci je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové pomoci samostatně.
Od: 01.09.2013Do: 09.02.2015
Jménem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce samostatně.
Od: 10.02.2015Do: 30.09.2017
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je na dobu od 1.10.2017 do 31.3.2018 pověřen ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, Mgr. Tomáš Tožička. Ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je oprávněn jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce ve všech věcech.
Od: 01.10.2017Do: 21.11.2017
Statutárním orgánem Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je pověřen ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je oprávněn jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce ve všech věcech.
Od: 22.11.2017Do: 30.04.2019
Jménem Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce samostatně.
Od: 01.05.2019 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Organizování, zajišťování a poskytování humanitární pomoci při přírodních nebo průmyslových katastrofách v zahraničí, zahraniční rozvojová činnost, organizování, zajišťování a poskytování humanitární pomoci při přírodních nebo průmyslových katastrofách v České republice, realizace osvětových kampaní v oblasti předmětu činnosti střediska, spolupráce s ostatními organizacemi na poli rozvojové a humanitární pomoci. Předmět hospodářské činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, překladatelská a tlumočnická činnost, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.