Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 28.02.2021      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Centrum volného času Hláska - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Od: 18.12.2008  Do: 29.12.2019
Centrum Hláska - středisko Husitské diakonie
Od: 30.12.2019
Sídlo:Ulice a číslo:Husovo náměstí 60
Obec:Roudnice nad Labem
PSČ:41301
 Od: 18.12.2008
IČO:73634751
Datum evidence:18.12.2008Číslo evidence:5-009/2008-18978
Statutární orgán:místopředseda střediskové radyMILADA OLŠOVSKÁ
11.04.1966
Od: 04.11.2014 
předseda střediskové radyJANA HAZNEROVÁ
21.06.1979
Od: 18.12.2008Do: 21.11.2019
předseda střediskové radyKATEŘINA ALTOVÁ
28.06.1980
Od: 22.11.2019 
ředitel střediskaLENKA SELČANOVÁ
10.01.1981
Od: 18.12.2008 
Způsob jednání statutárního orgánu:Právní úkony, které činí středisková rada, podepisuje vždy předseda střediskové rady spolu s ředitelem střediska.
Od: 18.12.2008Do: 03.11.2014
Středisková rada jedná jako statutární orgán jménem Střediska DM CČSH. Za střediskovou radu jménem Střediska DM CČSH jedná její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda a je-li nepřítomen i místopředseda, jedná ředitel Střediska DM CČSH. Písemné právní úkony, které činí středisková rada, podepisuje vždy předseda (místopředseda) střediskové rady spolu s ředitelem Střediska DM CČSH. K nabývání nemovitého majetku, jeho převádění nebo darování či zatěžování věcnými břemeny či jinými právy, dávání do zástavy či pronajímání je třeba předchozího písemného souhlasu Ústřední rady.
Od: 04.11.2014 
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
1) Středisko DM CČSH je zřízeno k účelům diakonické, misijní, charitativní a sociální činnosti v souladu s posláním DM CČSH jako celku. 2) Vlastním posláním Střediska DM CČSH jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež znevýhodněné výchovnými či vývojovými problémy a pro seniory. 3) V rámci poslání podle odst. 1a 2 středisko DM CČSH a) provozuje klub volného času pro děti a mládež, b) realizuje svou činnost a aktivity zaměřené na péči, poradenství, další vzdělávání a volnočasové aktivity pro rodiče, seniory a znevýhodněné osoby, c) realizuje svou činnost a aktivity zaměřené na děti a mládež především formou volnočasových a vzdělávacích aktivit a přispívajících k rozvoji osobnosti a poradenství, d) nabízí a realizuje volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, pro děti a mládež a pro seniory, e) poskytuje svým klientům potřebné informace a poradenství, aktivizační služby a pomoc při prosazování práv a zájmů, f) spolupracuje ve svém okolí s ostatními organizacemi podobného zaměření a vzdělávacími a školskými organizacemi, g) propaguje svou činnost a potřeby klientů různými formami mediální presentace, h) ve spolupráci s místní náboženskou obcí CČSH napomáhá duchovnímu rozvoji osobnosti, i) uskutečňuje přidružené aktivity - kulturní a ediční činnost.
Zřizovatel:Církev československá husitská, Wuchterlova 523/5, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 00445185
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.