Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Federace židovských obcí v České republice
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Maiselova 250/18
Obec:Praha 1-Josefov
PSČ:11000
 Od: 01.01.1994
IČO:00438341
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/11
Statutární orgán:Název:předseda Federace židovských obcí v ČR
Od: 01.09.1991
Členové:předseda Federace židovských obcí v ČRJAN MUNK
22.09.1946
Od: 01.01.1994Do: 16.03.2005
předseda Federace židovských obcí v ČRJiří Daníček
22.10.1948
Od: 17.03.2005Do: 18.12.2012
předseda Federace židovských obcí v ČRPETR PAPOUŠEK
21.03.1977
Od: 18.12.2012 
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda FŽO je statutárním zástupcem FŽO, zastupuje FŽO navenek a jedná jménem FŽO ve všech záležitostech kromě záležitostí náboženských, kultových a rituálních.
Od: 12.02.2007 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Zřizovat církevní školy.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.