Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Evangelická církev metodistická
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Ječná 545/19
Obec:Praha 2-Nové Město
PSČ:12000
 Od: 01.01.1994
IČO:00445240
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/10
Statutární orgán:Název:Rada oblasti
Od: 01.01.1994
Členové:1) předseda Rady oblastiJOSEF ČERVEŇÁK
14.12.1949
Od: 01.01.1994Do: 31.12.2009
1) předseda Rady oblastiPETR PROCHÁZKA
21.05.1966
Od: 01.01.2010 
2) zástupce předsedy Rady oblastiJan Zajíc
17.09.1964
Od: 07.01.2002Do: 01.08.2004
2) zástupce předsedy Rady oblastiPAVEL KUCHYNKA
03.05.1970
Od: 02.08.2004Do: 11.05.2006
2) zástupce předsedy Rady oblastiPETR PROCHÁZKA
21.05.1966
Od: 12.05.2006Do: 31.03.2007
2) zástupce předsedy Rady oblastiJANA KŘÍŽOVÁ
02.02.1952
Od: 01.04.2007Do: 16.04.2008
2) zástupce předsedy Rady oblastiMICHAL KOSTKA
30.10.1962
Od: 17.04.2008Do: 22.01.2011
2) zástupce předsedy Rady oblastiZDENĚK EBERLE
31.05.1948
Od: 23.01.2011Do: 15.06.2016
2) zástupce předsedy Rady oblastiPAVEL HRADSKÝ
01.10.1957
Od: 16.06.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda Rady oblasti jedná samostatně. Zástupce předsedy Rady oblasti jedná samostatně v rámci pověření předsedy Rady oblasti.
Od: 03.11.2006 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.