Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (zkrácený název: Evangelická církev a. v. v České republice)
Od: 01.01.1994  Do: 25.11.2002
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Od: 26.11.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Čajkovského 1640/8
Obec:Praha 3-Žižkov
PSČ:13000
 Od: 01.01.1994  Do: 25.11.2002
Ulice a číslo:V jirchářích 152/14
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
 Od: 26.11.2002
IČO:62936611
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/19
Statutární orgán:Název:dvoučlenné předsednictvo církve
Od: 01.01.1994
Členové:1) správce církveJames Alton Krikava
28.07.1955
Od: 07.01.2002Do: 06.01.2004
1) správce církveDušan Tillinger
29.01.1976
Od: 06.01.2004Do: 29.03.2006
2) dozorce církveJaromír Neumann
16.05.1950
Od: 07.01.2002Do: 29.03.2006
Statutární orgán:Název:předsednictvo
Od: 30.03.2006
Členové:biskupMARIÁN ČOP
28.10.1973
Od: 21.02.2012 
kurátorNeobsazeno
 
Od: 08.01.2018Do: 24.11.2018
kurátorLENKA HUDOBOVÁ
13.10.1970
Od: 25.11.2018 
Starší konsistorJaromír Neumann
16.05.1950
Od: 30.03.2006Do: 07.01.2018
SuperintendentDušan Tillinger
29.01.1976
Od: 30.03.2006Do: 20.02.2012
Způsob jednání statutárního orgánu:Superintendent a starší konsistor jednají za ECAV v ČR jako členové statutárního orgánu ve všech věcech samostatně. Návrhy dle zákona č. 3/2002 Sb. podávají samostatně.
Od: 03.11.2006Do: 30.06.2018
Biskup a kurátor jednají za ECAV v ČR jako členové statutárního orgánu ve všech věcech samostatně. Návrhy dle zákona č. 3/2002 Sb. podávají samostatně.
Od: 01.07.2018 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.