Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev řeckokatolická
Od: 15.12.1995
Sídlo:Ulice a číslo:Haštalské náměstí 789/4
Obec:Praha 1-Staré Město
PSČ:11000
 Od: 15.12.1995
IČO:73632465
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/07
Statutární orgán:Název:apoštolský exarcha
Od: 01.01.1991
Členové:apoštolský exarchaLadislav Hučko
16.02.1948
Od: 31.05.2003 
Způsob jednání statutárního orgánu:Apoštolský exarcha je oprávněn jednat jménem Církve řeckokatolické v mezích platného řádu a norem CCEO (Can 175, 311 až 321 CCEO). Jeho pravomoc je vlastní, řádná a bezprostřední, i když výkon této pravomoci je ve svém důsledku řízen nejvyšší církevní autoritou a může být omezený určitými hranicemi (Can 178 CCEO).
Od: 04.05.2007 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.