Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.03.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Církev adventistů sedmého dne
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Zálesí 297/50
Obec:Praha 4-Lhotka
PSČ:14200
 Od: 01.01.1994  Do: 17.08.2009
Ulice a číslo:Londýnská 623/30
Obec:Praha 2-Vinohrady
PSČ:12000
 Od: 18.08.2009
IČO:00445193
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/03
Statutární orgán:Název:Výbor unie
Od: 01.01.1994  Do: 21.10.2019
Název:Představitelé unie
Od: 22.10.2019
Členové:1) předseda unieKarel Nowak
10.12.1950
Od: 01.01.1994Do: 18.05.2004
1) předseda uniePAVEL ŠIMEK
23.10.1954
Od: 19.05.2004Do: 19.05.2009
1) předseda unieMIKULÁŠ PAVLÍK
11.08.1965
Od: 20.05.2009 
2) tajemník unieMIROSLAV KYSÍLKO
15.04.1947
Od: 01.01.1994Do: 18.05.2004
2) tajemník unieJOSEF HRDINKA
27.08.1950
Od: 19.05.2004Do: 19.05.2009
2) tajemník uniePETER ČÍK
21.01.1967
Od: 20.05.2009 
3) hospodář unieEDVARD MIŠKEJ
28.05.1949
Od: 01.01.1994Do: 13.05.2014
3) hospodář unieMAREK ŠKRLA
01.08.1962
Od: 14.05.2014 
Způsob jednání statutárního orgánu:Právní dokumenty podepisuje předseda nebo na základě jeho pověření tajemník nebo hospodář.
Od: 02.11.2006Do: 03.04.2019
Statutárním orgánem církve jsou představitelé unie, kteří jsou oprávněni zastupovat církev v rozsahu stanoveném v čl. 34 Ústavy. Předseda unie může zastupovat církev ve všech věcech uvnitř i navenek samostatně s výjimkou zastoupení církve při právním jednání, které se týká nabytí nebo převodu a zatížení nemovitostí církve, při kterém je třeba, aby při zastoupení církve s předsedou společně jednal další představitel unie, a to buď tajemník nebo hospodář unie. Tajemník zastupuje církev v dohodě s předsedou unie ve věcech administrativních. Zastoupení církve při písemném právním jednání ve věcech administrativních navenek je tajemník oprávněn činit pouze společně s předsedou unie. Má-li tajemník jednat společně s předsedou unie, může tajemník církev zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li předsedou unie zmocněn k právnímu jednání. Hospodář v dohodě s předsedou unie zastupuje církev ve věcech hospodářských. Zastoupení církve při písemném právním jednání navenek ve věcech hospodářských je hospodář unie oprávněn činit pouze společně s předsedou unie. Má-li hospodář jednat společně s předsedou unie, může hospodář církev zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li předsedou unie zmocněn k určitému právnímu jednání.
Od: 04.04.2019 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Zřizovat církevní školy.
Od: 07.01.2002
Vyučovat náboženství na státních školách.
Od: 24.02.2006
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.