Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Bratrská jednota baptistů
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Na Topolce 677/14
Obec:Praha 4-Podolí
PSČ:14000
 Od: 01.01.1994
IČO:00445231
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/02
Statutární orgán:Název:Výkonný výbor
Od: 01.01.1994
Členové:1) předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůVLADISLAV DONÁT
12.07.1951
Od: 01.03.2003Do: 15.10.2009
1) předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůMILAN KERN
13.09.1945
Od: 16.10.2009Do: 22.05.2017
1) předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůPAVEL COUFAL
11.06.1966
Od: 23.05.2017 
2) tajemník Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůJan Titěra
05.04.1948
Od: 01.03.2003Do: 15.10.2009
2) tajemník Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůLUDĚK ŠÍP
23.04.1976
Od: 16.10.2009Do: 22.05.2017
2) tajemník Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistůJAN JACKANIČ
07.02.1981
Od: 23.05.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda a tajemník jednají jménem Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů každý samostatně.
Od: 20.02.2003 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Zřizovat církevní školy.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.