Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Apoštolská církev
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Pod Červenkami 504
Obec:Albrechtice
PSČ:73543
 Od: 01.01.1994  Do: 31.12.2017
Ulice a číslo:Polní 1105/15
Obec:Český Těšín
PSČ:73701
 Od: 01.01.2018
IČO:00489778
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/01
Statutární orgán:Název:biskup
Od: 01.01.1994
Členové:1) biskupRUDOLF BUBIK
11.01.1941
Od: 07.01.2002Do: 03.04.2008
1) biskupMARTIN MOLDAN
02.03.1964
Od: 04.04.2008 
2) 1. zástupce biskupaVIKTOR BALÁŽ
07.07.1973
Od: 01.01.2018 
2) první zástupce biskupaROMAN TOMSA
18.11.1950
Od: 01.01.1994Do: 31.12.2017
3) 2. zástupce biskupaPAVEL BUBÍK
26.06.1964
Od: 01.01.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Biskup jedná jménem církve samostatně ve všech záležitostech. Na listiny jím vydané se podepisuje tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka biskupa AC. V případě nepřítomnosti biskupa jej na základě písemného pověření zastupuje první zástupce biskupa. Na listiny jím vydané se podepisuje tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka prvního zástupce biskupa AC.
Od: 10.11.2006Do: 31.12.2017
Biskup jedná jménem církve samostatně ve všech záležitostech. Na listiny jím vydané se podepisuje tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka biskupa AC. V případě nepřítomnosti biskupa jej na základě písemného pověření zastupuje první, popřípadě druhý zástupce biskupa. Na listiny jimi vydanými se podepisují tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka prvního, popřípadě druhého zástupce biskupa AC.
Od: 01.01.2018 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Vyučovat náboženství na státních školách.
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Zřizovat církevní školy.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.