Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 26.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Společenství baptistických sborů
Od: 25.03.2019
Sídlo:Ulice a číslo:Na Topolce 677/14
Obec:Praha 4-Podolí
PSČ:14000
 Od: 25.03.2019
IČO:08018324
Datum registrace:18.03.2019Číslo registrace:41/2019-15672
Statutární orgán:Název:Správní rada Společenství baptistických sborů
Od: 25.03.2019
Členové:člen správní radyMARTIN URBÁNEK
06.06.1979
Od: 18.03.2019 
členka správní radyKATEŘINA BÉMOVÁ
04.06.1962
Od: 18.03.2019 
členka správní radyHEDVIKA EL-HOUBI LAURICHOVÁ
21.12.1970
Od: 18.03.2019 
Způsob jednání statutárního orgánu:Správní rada je odpovědná Konferenci SBS a realizuje její usnesení. Dále zastupuje SBS při jednání s úřady a jinými institucemi. Tvoří ji tři členové a jeden náhradník. SR se rozhoduje konsenzuálně a její tři členové jednají každý samostatně, v závažných případech týkajících se majetkových a právních záležitostí jednají společně. Členové SR musí jednat společně v těchto případech: nahlášení změn Základního dokumentu SBS Ministerstvu kultury, podání žádosti o evidenci nového sboru a změny této evidence (změny členů statutárního orgánu a zánik evidované právnické osoby). Ve věcech, jejichž hodnota přesahuje částku 10.000,- Kč, jednají všichni tři členové společně. Ve věcech, jejichž hodnota přesahuje částku 100.000,- Kč, se nad to k právnímu jednání vyžaduje souhlas Konference SBS. Hodnotou se rozumí výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době právního jednání, za cenu práva se považuje jak cena pohledávky, tak i dluhu. Při určení hodnoty se nepřihlíží k příslušenství. Je-li předmětem právního jednání opětující se plnění, stanoví se hodnota součtem hodnot těchto plnění, jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.
Od: 18.03.2019 
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Oprávnění k výkonu zvláštních práv, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.