Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 26.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Starokatolická církev v České republice
Od: 01.01.1994  Do: 04.05.2003
Starokatolická církev v ČR
Od: 05.05.2003
Sídlo:Ulice a číslo:Hládkov 686/3
Obec:Praha 6-Střešovice
PSČ:16900
 Od: 01.01.1994  Do: 12.03.2002
Ulice a číslo:Na bateriích 93/27
Obec:Praha 6-Břevnov
PSČ:16200
 Od: 13.03.2002
IČO:00445304
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/18
Statutární orgán:Název:Biskup
Od: 10.01.2020
Členové:biskupDUŠAN HEJBAL
16.07.1951
Od: 07.01.2002Do: 16.07.2016
biskupPAVEL BENEDIKT STRÁNSKÝ
28.11.1978
Od: 17.07.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Biskup je oprávněn jednat jménem Starokatolické církve v ČR v mezích platného právního řádu a norem Synodního řádu. (Díl II., § 2, 3, 6 a 7)
Od: 02.01.2007Do: 09.01.2020
Biskup je oprávněn jednat jménem Starokatolické církve v ČR v mezích platného právního řádu a Ústavy (Ústava, § 9 odst. 6 písm. d).
Od: 10.01.2020 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Vyučovat náboženství na státních školách.
Od: 31.01.2007
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.