Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Na Nivách 259/7
Obec:Český Těšín
PSČ:73701
 Od: 01.01.1994
IČO:00445312
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/17
Statutární orgán:Název:Církevní rada
Od: 01.01.1994
Členové:1) biskupVLADISLAV VOLNÝ
04.03.1949
Od: 10.10.2002Do: 22.12.2006
1) biskupSTANISLAV PIĘTAK
18.03.1946
Od: 23.12.2006Do: 30.03.2011
1) biskupNeobsazeno
 
Od: 31.03.2011Do: 14.11.2011
1) biskupJAN WACŁAWEK
13.07.1954
Od: 15.11.2011Do: 14.06.2017
1) biskupTOMÁŠ TYRLÍK
01.12.1969
Od: 15.06.2017 
2) kurátor SCEAVADAM CIEŚLAR
21.09.1949
Od: 23.12.2006Do: 08.06.2014
2) kurátor SCEAVJAN KOCYAN
29.05.1948
Od: 09.06.2014Do: 11.05.2018
2) kurátor SCEAVVLADISLAV BLAHUT
06.06.1977
Od: 12.05.2018 
2) osoba pověřená Církevní radouJAN CIEŚLAR
26.01.1951
Od: 10.10.2002Do: 15.01.2003
2) osoba pověřená Církevní radouJAN STEBEL
25.07.1948
Od: 15.01.2003Do: 22.12.2006
3) osoba pověřená Církevní radouGUSTAV HLAWICZKA
14.10.1950
Od: 10.10.2002Do: 15.01.2003
3) osoba pověřená Církevní radouJAN CIEŚLAR
26.01.1951
Od: 15.01.2003Do: 22.12.2006
3) osoba pověřená Církevní radouJAN WACŁAWEK
13.07.1954
Od: 23.12.2006Do: 14.11.2011
3) osoba pověřená Církevní radouTOMÁŠ TYRLÍK
01.12.1969
Od: 15.11.2011Do: 14.06.2017
3) osoba pověřená Církevní radouMARTIN PIĘTAK
03.03.1973
Od: 15.06.2017 
4) osoba pověřená Církevní radouBRONISLAV STEBEL
16.04.1958
Od: 10.10.2002Do: 01.10.2017
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárními orgány církve jsou biskup, kurátor a osoby pověřené církevní radou, přičemž každá z těchto osob jedná jménem církve samostatně. V případech převodu nemovitostí, podávání návrhu na evidenci evidovaných právnických osob, uzavírání smluv, jejichž předmětem plnění je hodnota přesahující částku 100 000,- Kč, se k platnosti takových úkonů vyžadují podpisy nejméně dvou výše uvedených osob.
Od: 20.12.2006Do: 10.09.2015
Statutárními orgány církve jsou biskup, kurátor a osoby pověřené církevní radou, přičemž každá z těchto osob jedná jménem církve samostatně. V případech převodu nemovitostí, podávání návrhu na evidenci evidovaných právnických osob, uzavírání smluv, jejichž předmětem plnění je hodnota přesahující částku 200 000,- Kč, se k platnosti takových úkonů vyžadují podpisy nejméně dvou výše uvedených osob.
Od: 11.09.2015 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Vyučovat náboženství na státních školách.
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Zřizovat církevní školy.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.