Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 07.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Pravoslavná církev v českých zemích
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:V jámě 1263/6
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
 Od: 01.01.1994  Do: 04.08.2003
Ulice a číslo:Dělostřelecká 651/7
Obec:Praha 6-Střešovice
PSČ:16000
 Od: 05.02.2003  Do: 04.08.2003
Ulice a číslo:V jámě 1263/6
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
 Od: 05.08.2003
IČO:00445177
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/16
Statutární orgán:Název:arcibiskup pražský a českých zemí
Od: 27.07.2000
Členové:arcibiskup pražský a českých zemíRADIM PULEC
29.06.1953
Od: 27.07.2000Do: 18.04.2013
arcibiskup pražský a českých zemíNeobsazeno
 
Od: 21.10.2014Do: 13.03.2015
arcibiskup pražský a českých zemíMICHAL DANDÁR
09.01.1947
Od: 14.03.2015 
správce Pražské pravoslavné eparchie v PrazeMARTIN MAREK KRUPICA
26.01.1965
Od: 19.04.2013Do: 20.10.2014
Způsob jednání statutárního orgánu:V rámci vymezeném Ústavou zastupuje a jedná jménem Pravoslavné církve v českých zemích jako statutární orgán církve a předseda metropolitní rady arcibiskup pražský a českých zemí.
Od: 10.08.2006Do: 18.04.2013
V rámci vymezeném Ústavou zastupuje a jedná jménem Pravoslavné církve v českých zemích jako statutární orgán církve a správce Pražské pravoslavné eparchie v Praze.
Od: 19.04.2013Do: 20.10.2014
V rámci vymezeném Ústavou zastupuje a jedná jménem Pravoslavné církve v českých zemích jako statutární orgán církve a předseda metropolitní rady arcibiskup pražský a českých zemí.
Od: 21.10.2014 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.