Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.06.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Novoapoštolská církev v České republice
Od: 01.01.1994  Do: 16.12.2002
Novoapoštolská církev v ČR
Od: 17.12.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Dukelská 1795/9
Obec:Hlučín
PSČ:74801
 Od: 01.01.1994  Do: 21.02.2000
Ulice a číslo:V lesíčku 623/4
Obec:Praha 5-Smíchov
PSČ:15000
 Od: 22.02.2000
IČO:00460532
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/15
Statutární orgán:Název:Novoapoštolská církev v České republice
Od: 07.01.2002
Členové:1) církevní prezidentHorst Zettl
22.05.1942
Od: 07.01.2002Do: 30.05.2013
2) zástupce církevního prezidentaPavel Klepáč
24.06.1971
Od: 07.01.2002Do: 20.10.2011
2) zástupce církevního prezidentaNeobsazeno
 
Od: 21.10.2011Do: 30.05.2013
3) vedoucí sekretariátuPavel Klepáč
24.06.1971
Od: 07.01.2002Do: 20.10.2011
3) vedoucí sekretariátuNeobsazeno
 
Od: 21.10.2011Do: 30.05.2013
4) zástupce vedoucího sekretariátuNeobsazeno
 
Od: 05.09.2002Do: 30.05.2013
Statutární orgán:Název:Předsednictvo
Od: 10.06.2013
Členové:1) církevní prezidentMARKUS FEHLBAUM
19.09.1951
Od: 31.05.2013 
2) zástupce země jako zástupce církevního prezidentaMONIKA ČERVENÁ
02.07.1976
Od: 31.05.2013 
3) apoštol odpovídající za duchovní péčiRUDOLF KAINZ
25.12.1947
Od: 31.05.2013Do: 07.06.2015
3) apoštol odpovídající za duchovní péčiTHOMAS DEUBEL
21.02.1964
Od: 08.06.2015 
4) biskup odpovídající za duchovní péčiJOSEF BLECKENWEGNER
09.09.1951
Od: 31.05.2013Do: 31.12.2013
4) biskup odpovídající za duchovní péčiNeobsazeno
 
Od: 01.01.2014 
5) vedoucí administrativy okruhu působení apoštola oblasti odpovídající za Českou republikuANDRÉ KREIS
20.04.1957
Od: 31.05.2013 
6) zástupce zeměJOSEF WRANA
14.04.1962
Od: 06.02.2014 
Způsob jednání statutárního orgánu:Za Novoapoštolskou církev v ČR jednají v plném rozsahu a samostatně církevní prezident a zástupce církevního prezidenta. Vedoucí sekretariátu a zástupce vedoucího sekretariátu jednají samostatně v rozsahu, v jakém jsou pověřeni církevním prezidentem nebo zástupcem církevního prezidenta.
Od: 18.10.2007Do: 30.05.2013
Církevní prezident zastupuje Novoapoštolskou církev v ČR kolektivně s ještě jedním členem předsednictva, a to soudně i mimosoudně. Církevní prezident se může nechat kdykoliv zastupovat tím, že pověří plněním svých úkolů jednu osobu dle své volby. Udělenou plnou moc může kdykoliv odvolat.
Od: 31.05.2013 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.