Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.05.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Luterská evangelická církev a. v. v České republice
Od: 19.01.1995
Sídlo:Ulice a číslo:1387
Obec:Bystřice
PSČ:73995
 Od: 02.02.2009
Ulice a číslo:Na Nivách 9
Obec:Český Těšín
PSČ:73701
 Od: 19.01.1995  Do: 25.08.2002
Ulice a číslo:107
Obec:Bystřice
PSČ:73995
 Od: 26.08.2002  Do: 01.02.2009
IČO:63025159
Datum registrace:19.01.1995Číslo registrace:360/1995/21
Statutární orgán:Název:Církevní rada
Od: 19.01.1995
Členové:1) biskupJan Niedoba
19.10.1949
Od: 19.01.1995Do: 18.09.2018
1) biskupVĚSLAV SZPAK
12.09.1950
Od: 19.09.2018 
2) biskupský tajemníkVĚSLAV SZPAK
12.09.1950
Od: 19.01.1995Do: 18.09.2018
2) biskupský tajemníkLADISLAV DEVEČKA
28.09.1962
Od: 19.09.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárním orgánem Luterské evangelické církve a.v. v České republice je Církevní rada, za níž navenek jedná a podepisuje biskup a v jeho nepřítomnosti biskupský tajemník.
Od: 20.10.2006 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Vyučovat náboženství na státních školách.
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.