MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Křesťanský sbor Brno
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Šámalova 3915/15a
Obec:Brno, Židenice
PSČ:61500
 Od: 16.01.2003
IČO:69649421
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:13-002/1994
Statutární orgán:odpovědný zástupceAleš Drbal
18.10.1980
Od: 01.03.2009 
odpovědný zástupceVít Eleder
15.05.1974
Od: 13.03.2009 
osoba pověřená mezisborovou radouVladimír Drbal
31.05.1947
Od: 16.01.2003Do: 12.03.2009
osoba pověřená mezisborovou radouEduard Pidra
01.09.1939
Od: 16.01.2003Do: 15.06.2008
osoba pověřená mezisborovou radouAleš Drbal
18.10.1980
Od: 16.06.2008Do: 28.02.2009
Způsob jednání statutárního orgánu:Osoby pověřené mezisborovou radou jednají samostatně bez omezení.
Od: 09.01.2007Do: 28.02.2009
Odpovědní zástupci jednají samostatně bez omezení.
Od: 01.03.2009 
Zřizovatel:Křesťanské sbory, Šámalova 3915/15a, Brno, Židenice, 61500, IČ 00460541
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.