MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 17.02.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem
Sídlo:Ulice a číslo:Švermova 853
Obec:Nové Město pod Smrkem
PSČ:46365
IČO:65082346
Datum evidence:19.09.1997Číslo evidence:12-013/1997
Statutární orgán:správce sboruJAN SELNEKOVIČOd: 01.12.2009
17.06.1981
Způsob jednání statutárního orgánu:Správce sboru nebo administrátor sboru je oprávněn jednat samostatně jako statutární zástupce sboru. Pro platnost právních úkonů, kterými se zcizuje nebo zatěžuje nemovitý majetek sboru, nebo kterými se převádí majetková účast sboru v obchodní společnosti, je třeba předchozího souhlasu Rady Jednoty bratrské.
Zřizovatel:Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov, 46005, IČ 47475111
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.