MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 31.05.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Federace židovských obcí v České republice
Sídlo:Ulice a číslo:Maiselova 250/18
Obec:Praha 1-Josefov
PSČ:11000
IČO:00438341
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/11
Statutární orgán:Název:předseda Federace židovských obcí v ČR
Členové:předseda Federace židovských obcí v ČRPETR PAPOUŠEKOd: 18.12.2012
21.03.1977
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda FŽO je statutárním zástupcem FŽO, zastupuje FŽO navenek a jedná jménem FŽO ve všech záležitostech kromě záležitostí náboženských, kultových a rituálních.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.