MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 09.04.2020      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Evangelická církev metodistická
Sídlo:Ulice a číslo:Ječná 545/19
Obec:Praha 2-Nové Město
PSČ:12000
IČO:00445240
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/10
Statutární orgán:Název:Rada oblasti
Členové:1) předseda Rady oblastiPETR PROCHÁZKAOd: 01.01.2010
21.05.1966
2) zástupce předsedy Rady oblastiPAVEL HRADSKÝOd: 16.06.2016
01.10.1957
Způsob jednání statutárního orgánu:Předseda Rady oblasti jedná samostatně. Zástupce předsedy Rady oblasti jedná samostatně v rámci pověření předsedy Rady oblasti.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.